STARKE • BUILDING BASE FOR TOMORROW
Home  >  News & Events  >  FAQs  >  Can real estate pile foundation choose cylinder diesel pile hammer ?

FAQs

Can real estate pile foundation choose cylinder diesel pile hammer ?

2015/09/29

YES.
According to statistical analysis of sales, for civil (real estate) pile foundation construction the cylinder diesel pile hammer equipment using areas are: Guangdong, Hainan, Hunan, Jiangxi, Anhui, Fujian, Sichuan, Guangxi, Hubei, Shandong, Shaanxi, Shanxi, Hebei Jiangsu, Zhejiang, Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Tianjin, Shanghai, Inner Mongolia Autonomous Region and other provinces and cities, Model: HD50 cylinder diesel pile hammers, HD62 cylinder diesel pile hammers, HD72 cylinder diesel pile hammers, HD80 Drum Diesel hammers, HD100 cylinder diesel pile hammer.